Arhive categorie: Suatu

Atracţii turistice – comuna SUATU

Rezervaţia naturală Suatu I şi II

Rezervatia Suatu
Rezervatia Suatu I

În perimetrul comunei Suatu se află rezervaţiile botanice Suatu I si II, 9,2 ha, cu vegetaţie de stepă care constituie adevărate comori botanice. În cadrul acestei rezervaţii sunt protejate speciile Astragalus Peterfi (“Cosasul lui Peterfi” sau “Lintea Pratului”) din familia Fabaceae, relict glaciar.

Astragalus Peterfi-  Suatu
Astragalus Peterfi- Suatu

Numărul speciilor din arealul rezervaţiilor Suatu este mai mare de 400, reprezentând circa 30% din flora judeţului Cluj si circa 15% din flora spontană a României.

Rezervatia de la Suatu este un monument al naturii, fiind ocrotita prin lege, pentru pastrarea amestecului de endemite, elemente pontice, mediteraneene, ponto-mediteraneene, relicte tertiare si postglaciare.

Lacul artificial  Suatu

Lacul piscicol Suatu
Lacul piscicol Suatu

 Pe raza comunei Suatu, se află lacul Suatu, o acumulare lacustră antropică cu un potenţial ecologic si economic ridicat. Iazul, creat prin construcţia unor diguri, serveste din punct de vedere al gospodăririi apelor pisciculturii semiextensive, având totodată funcţia de atenuare a undelor de viitură. Necesarul de apă este impus de umplerea acestei acumulări cu ape aduse de pâraie, torenţi si din alimentarea pluvială, de asigurarea condiţiilor de salubritate si de acoperirea pierderilor de apă prin evaporaţie, infiltraţii si exploatare.

Are o suprafata totală de 70 ha practicându-se pescuitul sportiv.

Biserica Unitariană – Suatu

Biserica unitariana - Suatu
Biserica unitariana – Suatu

Aceasta biserica a fost construită in secolul XIII, fiind la origine romano-catolică, este declarată monument istoric.

Biserica Reformată-Calvină – Suatu

Suatu - Biserica reformata
Suatu – Biserica reformata

Biserica reformată a fost construită în secolul XVII – este monument istoric.

În satul Aruncuţa se află Monumentul metalic al eroilor din primul şi al doilea război mondial.

Prezentare comuna SUATU

Comuna Suatu este situată la 40 de km distanţă de Cluj-Napoca. Comuna Suatu este situată la o altitudine de 540 m, în Câmpia Transilvaniei, având suprafaţa de 5284 ha.

Are în componenţă 3 sate:

  • Suatu – centrul de comună
  • Aruncuta
  • Dâmburi.
Suatu - Primaria
Suatu – Primaria

Pe raza comunei există rezervaţia naturală botanică Suatu I şi II şi lacul piscicol Suatu.

Rezervaţia naturală de pe teritoriul comunei cuprinde două plante unicat în lume: astragalus peterfi („cosaşul lui peterfi”) din familia fabaceae şi salvia transsilvanica („jaleş românesc”).

Suprafaţa acesteia este de circa 4 ha şi cuprinde fâneţele însorite ale unei porţiuni din dealul La Ţicle, fâneţele reprezentând nuclee de vegetaţie de stepă unde se întâlnesc plante ale stepelor uscate din jurul Mării Negre cu specii pontico-mediteraneene şi ale Câmpiei Transilvănene.

Atestat documentar in anul 1213 satul are importanța turistică și istorică, fiind cunoscut pentru rezervația floralǎ unicǎ în Europa. De asemenea in sat se afla una din cele mai vechi biserici din Transilvania, construitǎ în secolul al XIII-lea, declaratǎ monument istoric. În primavara anului 1966 în Suatu a fost descoperit un important tezaur monetar, format din 1303 monede de argint, emise în perioada 1611-1648 în mai multe zone din Europa.

neolitic-Aruncuta
Ceramica din neolitic – Sat Aruncuta, comuna Suatu

De asemenea în localitate, în urma unor cercetări de salvare, executate în anul 1987, s-au descoperit fragmente ceramice romane, respectiv un coronament de monument funerar roman, reprezentând doi lei adosați și între ei un sfinx cu mască funerară.